Więcej o…. bajkoczytaniu

Jaki jest jego cel?

Bajki dostarczają nowej wiedzy o świecie i innych ludziach i pomagają zrozumieć ich zachowania. Umożliwiają dziecku zrozumieć siebie i świat, pokazują normy i reguły nim rządzące, wprowadzają pewien ład organizacyjny. Dziecko zaczyna rozumieć, że należy przestrzegać zakazów i co to znaczy być dobrym. W bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł, gdzie szlachetność jest nagradzana. Poprzez ten przewidywalny, uporządkowany obraz świata buduje się w dziecku poczucie bezpieczeństwa.
Bajki stanowią również wsparcie w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i odreagowywaniu napięć, leczeniu lęków, poczucia mniejszej wartości czy osamotnienia. Zapobiegają nudzie, apatii, pozwalają się odprężyć i stanowią doraźną pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń. Pozwalają zdiagnozować ewentualne problemy psychologiczne. Chociażby poprzez wybór ulubionego bohatera dziecko komunikuje nam swoje emocje i  akceptuje swoje mocne i słabe strony.

Dlaczego warto?

Istnieje kilka rodzajów bajek i różne powody, dla których warto je opowiadać. Bajki relaksacyjne doskonale wyciszają dzieci po dniu pełnym wrażeń. Miejsce akcji zawsze jest bezpieczne, przyjazne i spokojne, dzięki czemu dziecko uwalnia się od stresów i odpręża. Bohater bajki doświadcza wszystkimi zmysłami : węch (zapach kwiatów w ogrodzie), dotyk (promień słońca na twarzy, wiatr we włosach), słuch (szum drzew i krzewów, śpiew ptaków), smaku (smak świeżych truskawek). 
Bajki psychoterapeutyczne obniżają lęki, dowartościowują i wskazują sposoby radzenia sobie z negatywnymi sytuacjami.
Natomiast bajki psychoedukacyjne poszerzają gamę zachowań dziecka. Uczą rozpoznawać, wyrażać i nazywać emocje. Bajki te wspierają proces wychowania poprzez wskazanie innych możliwości zachowania, czy nauczenie właściwego zachowania.

Żłobek "Pakuś"